#Op It’s time

[MM] [EN] [ES] [FR] [AR] [RU]

ျမန္မာျပည္တြင္းက ဟက္ကာမ်ား (သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္း)

ဒီဗီြဘီ၊ ဧရာ၀တီ၊ မဇၥ်ိမ၊ အလဲဗင္း၊ ဆဲဗင္းေဒး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အြန္လိုင္း မီဒီယာ မ်ားသည္ လွ်ိဳ ့၀ွက္ဟက္ကာအဖြဲ ့မ်ား၏ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စၿပီး ခံေနခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိဆိုလွ်င္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာၿပီ။
ယင္းဟက္ကာအဖြဲ ့မ်ားသည္ အဆိုပါ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆာဗာမ်ားအတြင္း ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းတြင္ တင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို လိုသလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၀င္ၾကည့္၍ မရေအာင္ တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္း စသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းလွ်ဳိ ့၀ွက္ဟက္ကာအဖြဲ ့မ်ားတြင္ နာမည္အႀကီးဆံုးမွာ The Blink Hacker အဖြဲ ့ ျဖစ္သည္။ ေနာက္အဖြဲ ့တစ္ခုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလေနာက္ပိုင္းတြင္ လူသိမ်ားလာေသာ The Union of Hacktivists အဖြဲ ့ ျဖစ္သည္။ The Blink Hacker အဖြဲ ့တစ္ခုတည္းကပင္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ ဆာဗားမ်ားကို ေဖာက္ထြင္းခဲ့ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ ့သည္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ အေရးအသားမ်ားႏွင့္ လိင္တူဆက္ဆံမႈကို ဆန္ ့က်င္တိုက္ခိုက္သည့္ သတင္းစကားမ်ား ေပးခဲ့သည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သည္ ယင္းဟက္ကာအဖြဲ ့မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို သံုးႏွစ္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ့ သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ယင္းအဖြဲ ့ မ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနသူမ်ားႏွင့္ သူတို ့၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဆိုက္ဘာစစ္ပြဲအတြင္း လွ်ိဳ ့၀ွက္စစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားကို အသံုးခ်ရာတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကိုလည္းေကာင္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။
The Blink Hacker အဖြဲ ့သည္ Cyberwings.asia အမည္ရွိ အိုင္တီနည္းပညာ အႀကံေပးကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ယင္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္မွာ ရန္ႏိုင္ျမင့္ ( ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈၊ ၁၉၈၉) ေခၚ Orca – Krilozona ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ Open Source စီမံခ်က္မ်ားတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါ၀င္သူျဖစ္ၿပီး ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးသင္တန္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပး ေန သည္။ လတ္တေလာက်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာဆို္က္ဘာညီလာခံကို စီစဥ္ရာတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ သည္။
ဒုတိယဟက္ကာအဖြဲ ့တစ္ခုမွာ Myanmar Hackers Unite4m ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ ့သည္လည္း ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လုပ္သည့္ အဖြဲ ့၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးေဆြးေႏြး၀ိုင္း ဖိုရမ္တစ္ခုကို လုပ္ေနသည္။ ထိုဖိုရမ္ကို မင္းကိုကို အမည္ရွိသူ၏ Creatigon.com ကုမၸဏီက ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ မင္းကိုကိုသည္ အဆိုပါဟက္ကာအဖြဲ ့၏ အဓိကက်သည့္ အဖြဲ ့၀င္ ျဖစ္ၿပီး ၁၃၃၇၂၀ cyberoot Downfall ဟု ဟက္ကာေလာကတြင္ သိထားၾကသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈတြင္ စိတ္၀င္စားစရာအေကာင္းဆံုးေတြ ့ရွိခ်က္မွာ လွ်ိဳ ့၀ွက္ ဟက္ကာအဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈ ျဖစ္သည္။ သက္ေ၀ၿဖိဳး ေခၚ ဂတံုး သို ့ မဟုတ္ “$n1ff3rg0d” ဟု သိထားသည့္ The Blink Hacker အဖြဲ ့မွ လွ်ိဳ ့၀ွက္အဖြဲ ့၀င္တစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္၏ ပစၥည္းကရိယာႏွင့္ အကူအပံ့မ်ားကို သံုးၿပီး ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ လူငယ္မ်ားကို သူတို ့၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္လည္း ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားကို သံုးၿပီး အားေပးအားေျမွာက္လုပ္ခဲ့သည္။

လွ်ိဳ ့၀ွက္စစ္ဆင္ေရးမ်ားထဲမွ ပံုစံတစ္ခုမွာ Union of Hackivists အမည္ရွိ ဟက္ကာအဖြဲ ့သစ္၏ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ ့သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စၿပီး ၀က္ဆိုက္ဘ္မ်ား၏ အဖြင့္စာ မ်က္ႏွာကို ပံုဖ်က္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ “#Op Fucking Media” ဟူသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို ဖန္တီး သည့္ ယင္းအဖြဲ ့သည္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ လြတ္လပ္ေသာ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားၿပီး တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဖြဲ ့ ျဖစ္သည္။
ယင္းအဖြဲ ့သည္ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ တစ္လ အလိုု ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ပိုမို လႈပ္ရွားလာသည္။ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာ မီဒီယာ ဆိုုက္ေပါင္း တစ္ဒါဇင္၏ မ်က္ႏွာစာမ်ားကို ပံုဖ်က္ပစ္ခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကြ်ႏ္ုုပ္တို ့ႀကိဳးစားခဲ့စဥ္ ယင္း ဟက္ကာအဖြဲ ့သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကြန္ပ်ဴတာညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုုး ( DSCD: Defense Services Computer Directorate ) တည္ရွိရာ တပ္မေတာ္ပရ၀ုဏ္အတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ လွ်ိဳ ့၀ွက္အဖြဲ ့တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ ့သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ ျပည္တြင္းဟက္ကာအဖြဲ ့ မ်ား၏ ေဆာ့၀ဲလ္ အႏုလက္ရာမ်ား (Aesthetics) ကို ရယူအသံုးျပဳေနပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ယင္းဟက္ကာအဖြဲ ့တို ့၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပသည့္ ပထမဆံုးေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ။